Welkom

Welkom Bij Stichting LevensLab.

Op deze website stellen wij ons aan je voor, en laten we zien met welke projecten we bezig zijn!
Heb je een goed idee? Of wil je meedoen? neem dan gerust contact met ons op!

Land gezocht!

Project Samenbeleving: Land gezocht!

Voor het project samenbeleving zijn we op zoek naar een locatie tussen de 5 en 20 hectare.

We gaan een proeftuin creëren voor duurzame innovatie, waar ruimte is voor natuurlijk wonen, natuur-inclusieve landbouw/voedselbos en wederzijdse inspiratie. Een plek waar ruimte is voor multigeneratie wonen, een kenniscentrum voor duurzame oplossingen en een integrale manier van samenleven met de omgeving en elkaar.

Concreet moeten de volgende functies mogelijk zijn:

 • Ruimte voor een voedselbos
 • Ruimte voor natuur-inclusieve landbouw
 • Ruimte voor een kennis- en educatiecentrum voor duurzame vernieuwing
 • Woonruimte voor een woongroep in kleine ecologische woonruimte(s); zelf te bouwen of in aansluiting bij bestaande boerderij. (bijv. erfdelen)
 • Ruimte om samen te komen met buurtbewoners, overheden en vernieuwers

Over ons

Wat is stichting LevensLab?

Stichting ‘Levenslab’  heeft tot doel om geïnspireerd leven in harmonie met elkaar en de aarde mogelijk te maken.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. Het creëren van plaatsen waar vanuit eigen inspiratie, geleefd, gewerkt en gespeeld kan worden;
 2. Het creëren van een werkplaats voor integraal onderwijs;
 3. Het vormen van een natuurlijke balans tussen de activiteiten van de stichting en de impact ervan op de omgeving (menselijke maat);
 4. Het zijn van een inspiratiebron;
 5. Samen te werken met gelijkgestemden;
 6. Het delen van kennis en ervaring.

Alle vormen waar stichting LevensLab mee experimenteert zijn een antwoord op meerdere uitdagingen van deze tijd. Er zal altijd sprake zijn van een integrale aanpak waardoor er een robuust systeem ontstaat.

Bij de verschillende experimenten werken we waar mogelijk samen met overheden, kennisinstituten, bedrijven, NGO’s en andere vernieuwers.

De Stichting verricht haar werkzaamheden op sociocratische grondslag en draagt zorg voor de toepassing en handhaving van de Sociocratische Kring-organisatiemethode binnen de Stichting conform de artikelen van deze statuten.

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

.

Waarom stichting LevensLab?

Motivatie en maatschappelijke context

We zoeken in Nederland naar vernieuwende manieren om om te gaan met klimaat, wonen, landbouw en samen leven. Er is onder andere behoefte aan meer woningen, natuurontwikkeling en zorg voor ouderen en elkaar. In dit speelveld willen wij een proeftuin zijn waarin mogelijke antwoorden op deze uitdagingen in de praktijk gebracht worden.

Hoe kunnen we op een andere manier met de aarde en met elkaar omgaan? Hoe kunnen we onze levens zo inrichten dat we deel zijn van de aarde en haar ondersteunen in plaats van afbreken? Hoe kunnen we met elkaar communiceren over kwetsbare onderwerpen zonder in tegenstellingen te verzanden?

Met deze vragen is de wens geboren om een vernieuwde manier van leven in de praktijk vorm te geven. We kiezen daarbij voor een integrale aanpak. Dit omdat we beseffen dat alle vlakken waarop vernieuwing wenselijk is, met elkaar verbonden zijn en elkaar dus beïnvloeden.

Dat betekent dat we landbouw, natuur en wonen zien als functies die elkaar kunnen versterken. Landbouw heeft natuur nodig voor bestuiving en wonen in het groen geeft meer ontspanning en gezondheid voor de mens.

Door intenser met elkaar samen te leven willen we ook de manier waarop we met elkaar omgaan verdiepen. Samen kunnen we meer!

Het doel is om met deze proeftuin een inspiratiebron te zijn, waarin helder wordt welke oplossingen werken en welke niet. Op deze manier en door in brede zin samen te werken kan het een katalysator zijn om maatschappelijke vernieuwing te versnellen.

Contact

Je kan op verschillende manieren meedoen met Stichting Levenslab:

 • Als deelnemer aan de stichting
 • Als deelnemer aan één van de projecten
 • Als vrijwilliger
 • Als financier
 • Als partner

Neem contact op met:

Jaïrus Brandsma

Jaïrus@samenbeleving.nl

tel: 06-17050257