Land gezocht!

Project Samenbeleving: Land gezocht!

Voor het project samenbeleving zijn we op zoek naar een locatie tussen de 5 en 20 hectare.

We gaan een proeftuin creëren voor duurzame innovatie, waar ruimte is voor natuurlijk wonen, natuur-inclusieve landbouw/voedselbos en wederzijdse inspiratie. Een plek waar ruimte is voor multigeneratie wonen, een kenniscentrum voor duurzame oplossingen en een integrale manier van samenleven met de omgeving en elkaar.

Concreet moeten de volgende functies mogelijk zijn:

  • Ruimte voor een voedselbos
  • Ruimte voor natuur-inclusieve landbouw
  • Ruimte voor een kennis- en educatiecentrum voor duurzame vernieuwing
  • Woonruimte voor een woongroep in kleine ecologische woonruimte(s); zelf te bouwen of in aansluiting bij bestaande boerderij. (bijv. erfdelen)
  • Ruimte om samen te komen met buurtbewoners, overheden en vernieuwers