Over ons

Wat is stichting LevensLab?

Stichting ‘Levenslab’  heeft tot doel om geïnspireerd leven in harmonie met elkaar en de aarde mogelijk te maken.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. Het creëren van plaatsen waar vanuit eigen inspiratie, geleefd, gewerkt en gespeeld kan worden;
  2. Het creëren van een werkplaats voor integraal onderwijs;
  3. Het vormen van een natuurlijke balans tussen de activiteiten van de stichting en de impact ervan op de omgeving (menselijke maat);
  4. Het zijn van een inspiratiebron;
  5. Samen te werken met gelijkgestemden;
  6. Het delen van kennis en ervaring.

Alle vormen waar stichting LevensLab mee experimenteert zijn een antwoord op meerdere uitdagingen van deze tijd. Er zal altijd sprake zijn van een integrale aanpak waardoor er een robuust systeem ontstaat.

Bij de verschillende experimenten werken we waar mogelijk samen met overheden, kennisinstituten, bedrijven, NGO’s en andere vernieuwers.

De Stichting verricht haar werkzaamheden op sociocratische grondslag en draagt zorg voor de toepassing en handhaving van de Sociocratische Kring-organisatiemethode binnen de Stichting conform de artikelen van deze statuten.

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

.