Waarom stichting LevensLab?

Motivatie en maatschappelijke context

We zoeken in Nederland naar vernieuwende manieren om om te gaan met klimaat, wonen, landbouw en samen leven. Er is onder andere behoefte aan meer woningen, natuurontwikkeling en zorg voor ouderen en elkaar. In dit speelveld willen wij een proeftuin zijn waarin mogelijke antwoorden op deze uitdagingen in de praktijk gebracht worden.

Hoe kunnen we op een andere manier met de aarde en met elkaar omgaan? Hoe kunnen we onze levens zo inrichten dat we deel zijn van de aarde en haar ondersteunen in plaats van afbreken? Hoe kunnen we met elkaar communiceren over kwetsbare onderwerpen zonder in tegenstellingen te verzanden?

Met deze vragen is de wens geboren om een vernieuwde manier van leven in de praktijk vorm te geven. We kiezen daarbij voor een integrale aanpak. Dit omdat we beseffen dat alle vlakken waarop vernieuwing wenselijk is, met elkaar verbonden zijn en elkaar dus beïnvloeden.

Dat betekent dat we landbouw, natuur en wonen zien als functies die elkaar kunnen versterken. Landbouw heeft natuur nodig voor bestuiving en wonen in het groen geeft meer ontspanning en gezondheid voor de mens.

Door intenser met elkaar samen te leven willen we ook de manier waarop we met elkaar omgaan verdiepen. Samen kunnen we meer!

Het doel is om met deze proeftuin een inspiratiebron te zijn, waarin helder wordt welke oplossingen werken en welke niet. Op deze manier en door in brede zin samen te werken kan het een katalysator zijn om maatschappelijke vernieuwing te versnellen.